"Księgi Pana Tadeusza", księga II "Zamek", Muzeum Pana Tadeusza, Wrocław 2018